Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. OK

Publikováno 31. 01. 2017

Pollock, Newman a abstraktní expresionismus

Abstraktní expresionismus vznikl ve Spojených státech po druhé světové válce. Jedná se o umělecké hnutí (spíše než směr), které má kořeny v New Yorku 40. let. Vůbec poprvé se podařilo americkým umělcům dosáhnout stejného, ne-li většího, vlivu, jaký měli evropští umělci před válkou hlavně v Paříži. Ta do té doby představovala umělecké centrum světa. S nástupem nacismu začali umělci Evropu opouštět a jejich útočištěm byla velmi často právě Amerika.

Pojem „abstraktní expresionismus“ byl v souvislosti s americkým uměním poprvé použit uměleckým kritikem Robertem Coatesem v roce 1946, ale německý magazín Der Sturm používal pojem expresionismus v souvislosti s německým uměním již v roce 1919 (mimochodem, jedním z prvních expresionistických filmů byl Pražský student Stellana Ryea z roku 1913). Prvním, kdo ve Spojených státech použil termín abstraktní expresionismus na neamerické umění, byl v roce Alfred Barr a to ve spojitosti s dílem Kandinského. Pokud jste zmatení, můžeme si to seřadit: 1919 - německý expresionismus (Der Sturm), 1929 – Kandinský a neamerické umění v USA (Alfred Barr), 1946 – americké expresionstické umění v USA (Robert Coates).

Proč hnutí a nikoli směr? Všechny proudy (směry) abstraktního expresionismu mají společný základ, vycházejí z pocitů, emocí a spontánnosti, které jsou zde důležitější než rozum či technika, která je odlišuje. Hnutí bylo ovlivněno jak společenským dopadem války, tak nedůvěrou k autoritativním ideologiím, které prosazovaly proudy realistického umění – ideově nezávadné umění nacistického Německa či socialistického realismu Sovětského svazu. Abstraktní expresionismus tedy přeskakuje realismus a navazuje na meziválečnou avantgardu a hlavně na surrealismus. Evropské abstraktní umění se po druhé světové válce označuje pojmy Informel nebo Tachismus (fr. skvrna), ale o tom jindy. Své umění (americký expresionismus) popsali v roce 1943 v dopise pro New York Times umělci Gottlieb, Rothko a Newman jako „dobrodružnou cestu do neznámých světů představivostí, která je zbavená pozlátka a silně oponuje všeobecnému povědomí.“

Abstraktní umění

Pro umělce nebylo důležité to, co viděli očima, ale to, co se odehrávalo uvnitř jich samotných. Možná proto je někdy tak snadné odmítnout abstraktní obraz, když na první pohled nepoznáme, co je na něm namalováno. Snažit se chápat (jakékoli) umění mozkem je základní chyba, důležité je vnímat pocity, které v nás vyvolává. To byla jen taková malá odbočka.

Jackson Pollock

Protože měli američtí umělci různé zkušenosti s válkou, Evropou (Rothko se narodil v dnešním Lotyšsku), alkoholem (většina jich měla problém s alkoholem), atd, „směřovali“ svou tvůrčí činnost každý trochu jiným směrem. Dá se říct, že na západním pobřeží USA se malovalo jinak než na tom východním. Existují kategorie, do kterých se dají jednotlivé směry abstraktního expresionismu napasovat (protože my lidi rádi škatulkujeme věci do kategorií), ale žádná z nich nemá pevné hranice. Spíše než zdi (které stejně nefungují) jsou to jakési membrány, které dovolují jednotlivým směrům prosakovat mezi sebou. Můžeme zmínit akční malbu, do které patří Pollock se svým drippingem, de Kooning, který do obrazů vnášel prvky realismu, Franz Kline, ovlivněný východní kaligrafií či Gorky, který pracoval s organickými tvary. Dále se můžeme bavit o lyrické abstrakci, geometrické abstrakci (tzv. Hard Edge) či malířství barevných polí (Colour Field Painting) kam patří Barnet Newman, Still či Rothko.

Pokud bychom si vedle sebe mohli dát dva obrazy, jeden od Pollocka a jeden od Newmana, byl by ten rozdíl mezi nimi naprosto zřejmý. Pollock maloval na nenapnutá plátna, která ležela na zemi. Barvu cákal, stříkal a naléval přímo z plechovky či štětce v živých gestech. Newmanovy obrazy představují téměř jednolité barevné plochy, které rozdělují charakteristické tenké pruhy – zipy. Těžko si lze představit, že mohl malovat podobně jako Pollock. Oba přitom patří do hnutí abstraktního expresionismu.

Barnet Newman

Barnet Newmann stál v 50. letech u vzniku abstraktního expresionismu i když kritiky byl přijat až v 70. letech. Jackson Pollock dlouho hledal ten správný výrazový prostředek, ale jakmile jej našel, vystoupal velmi strmě na vrchol a v roce 1949 jej časopis Life označil za největšího žijícího malíře ve Spojených státech. O pět let později téměř přestává malovat a v roce 1955 umírá na následky nehody způsobené řízením pod vlivem alkoholu. Newmana s Pollockem od sebe dělilo sedm let, ale narodili se skoro na den přesně: Newman 29. ledna 1905 a Pollock 28. ledna 1912.

Pokud milujete abstraktní umění stejně jako my, podívejte se, jaká abstraktní díla jsou aktuálně v nabídce.

V článku

Díla v článku

Více aktualit

Rozhovor pro CZECHDESIGN

Rozhovor pro CZECHDESIGN

Nezkušení zákazníci se u ní stanou sběrateli. Jana Laštovka, zakladatelka galerie Young Real Art, učí Čechy milovat umění
Tereza Urban - 24. 1. 2024 - doba čtení: 16 min

...

Ozvěny Art Prague

Ozvěny Art Prague

22. ročník veletrhu současného umění Art Prague se konal v Praze 1. listopadový týden 2023. Nabídl díla téměř všech výtvarných oborů, od malby, kresby a grafiky přes sochu po instalaci.

Setkání s umělci na Art Prague 2023

Setkání s umělci na Art Prague 2023

Jako každý rok, i v roce 2023 mají návštěvníci Art Prague možnost setkat se s umělci, kteří vystavují na této významné přehlídce současného výtvarného umění. V tomto roce...

Art Prague 2023: Přehlídka současného umění

Art Prague 2023: Přehlídka současného...

V Praze se ve dnech 31. října až 5. listopadu 2023 uskuteční již 22. ročník veletrhu současného umění Art Prague.

Po čtyřech letech se vracíme do nově zrekonstruovaného barokního Clam-Gallasova paláce,...