Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. OK

Čihařová Linda

*2. 7. 1982 v Praze

Studium a stáže:


2009 – Stipendium v centru Egona Schieleho v Českém Krumlově
2002-2008 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2006 – 2008 – Pedagogické minimum na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
2007 – Academy Beeldene Kunste Maastricht, Holandsko
2005 – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
2005 – University of New Mexico, Albuquerque / University of New Mexico, Albuquerque
1998 – 2002 – Výtvarná škola Václava Hollara

 

Lektorská činnost:

2008 – 2011 – Univerzita Hradec Králové, katerdra multimédií
2005 – 2008 – Workshopy pro studenty středních škol: Dialogy věd s uměním
od 2008: tvůrčí workshopy pro děti 6-16 let

 

spolupráce  s vědeckými laboratořemi a workshopy:


Zoom into Scapes  – Jihočeská universita v Českých Budějovicích (laboratoř digitálního zobrazování ústavu Akademie věd), Doc. RNDr. František Weyda, CSc
Výstava  Nanoscope, 2009: spolupráce: Fakulta chemicko – technologicá v Pardubicích, Andrea Kalendová, PhD.
Výstava –  „Infiltrace do Mikrosvěta“,  2008: spolupráce: Jihočeská universita v Českých Budějovicích (laboratoř digitálního zobrazování ústavu Akademie věd), Doc. RNDr. František Weyda, CSc
Festival Enter, 2007: spolupráce: institut Mikrobiologie – laboratoře bioinformatiky na AVČR, Ing. Jiří Vohradský Ph.D.

 

Samostatné a párové výstavy:


2019 –  „Osídlená abstrakce“, Galerie Kritiků, palác Adria, Praha
2018 –  „Horizont očekávání“, galerie kavárny Pracovna, Praha
2015 –  „Průřezy krajinou“, Galerie Kritiků, palác Adria, Praha
2011 –  „Migromat“, Galerie Vernon projekt, Praha
2010 –  „Terestrialisti“, Golem club, Praha
2010 –  „Výlety pod krajinu“, Galerie Greisen, Praha
2009 –  „Neverlands“, galerie (A)VOID, Praha
2009 – „Přepnutí hranice“, galerie Trafačka, Praha

 

Výběr skupinových výstav a projektů:


2019 – “The dream I believe in”, Galerie Go Green Art, Erlenbach
2015 – „Natura viva-viva la natura“, České centrum v Miláně
2014 –  „Trafačka: Temple of Freedom“, Red Gallery, Londýn
2014 –  „Zóna v Pohybu“,Praha,  Galerie DOX, Praha
2012 –  „Nuit Blanche“, ( instalace Treenimal Escape), Brusel
2012 – „Trash Made“, České centrum Vídeň
2012 – „Roppongi Art Night“, Roppongi Hills Centre, Tokio
2012 – „From Different Corners“, Galerie Kritiků, palác Adria, Praha, Galerie Chantal Bamberger, Strasbourg, Galerie Bäckerstrasse 4, Vienna, Galerie Bart Kunst in Huis, Nijmegen, 
2012 – „Krajina magická | Jeden úhel pohledu“, Oblastní galerie v Liberci
2011 – „VIII. International Biennale of Contemporary Art in Firenze“
2010 – 2011 –„Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid“,  Centre Pompidou – Paris, Haus der Kulturen der Welt – Berlin, Cine Doré – Madrid, ES
2010 – „Kick the habit“, České centrum, Vídeň
2016 – nominace Bienale Osten
2011 – nominace The Sovereign European Art Prize
2009 – nominace na cenu CZECH GRAND DESIGN za soubor broží Animali

Profil umělce

Linda Čihařová měla již od dětství blízko k přírodě. Prázdniny na venkově, hodiny biologie a četba knih podnítily její zájem o fungování ekosystémů a rozmanitost světa fauny a flóry natolik, že zvažovala kariéru ve vědě a výzkumu. Přesto se nakonec rozhodla vydat na dráhu umělkyně. Cestu do laboratoří si tím ale nezavřela. Naopak. Získala tak možnost se i nadále věnovat tématům, která ji zajímala, nicméně mnohem svobodněji, se zapojením umělecké kreativity a imaginace. 

Díky své proaktivnosti a neutuchající touze po poznání sesbírala řadu kontaktů a navázala spolupráci s vědci, kteří jí poskytli vlastní materiály a též jí umožnili pracovat s profesionálním mikroskopem. Mnohonásobně zvětšené buňky, sinice a nejrůznějších bakterie se tak Lindě staly dlouhodobou a dosud nevyčerpanou inspirací. Z její tvorby je na první pohled patrná upřímná fascinace, údiv a pokora před komplexitou stavebních prvků živé i neživé přírody a jejich vzájemnou provázaností, kdy bez fungování těch nejmenších mikroorganismů hrozí kolaps celku a naopak. Ráda si pohrává se specifickou vlastností lidského mozku automaticky si domýšlet chybějící informace a vytvářet z fragmentů ucelený vjem. V sérii Průřezy krajinou si tak například pokládala otázku, zda lze nalézt krajinu i v mikroskopickém měřítku, přičemž tyto iluzivní scenérie následně přenášela na plátno. Podobně dala volný průchod představivosti v cyklu Krajina procesů, kdy z náhodných barevných skvrn nechala své nevědomí vyzdvihovat nejrůznější fantaskní tvory a rostliny. 

Ačkoliv je malba u Lindy převažujícím vyjadřovacím médiem, nejedná se o jediné. Studium v Ateliéru malby na UMPRUM, který nejprve vedla Adéla Matasová a později Jiří David, si zvolila z důvodu všestrannosti a možnosti i nadále hledat způsoby a formy uměleckého projevu, které jí budou nejbližší. Experimentovala tak s novými médii, vytvářela konceptuálních objekty a videoperformance, ale třeba i keramiku a design. Souhrn jejích dosavadních děl a počinů je tedy pestrý a rozmanitý, všechny projekty nicméně spojuje zcela zřetelná linka environmentálního smýšlení a ekologické uvědomělosti, která je jí bytostně vlastní. Ve své tvorbě, ale i v životě, se snaží být ohleduplná k životnímu prostředí, využívá principů recyklace a z prodeje svých děl se vždy snaží poslat nějakou částku na obnovu divoké přírody. 

Přestože pestrobarevné rozpíjející se akvarely se zdají být více než příhodné pro náměty Lindiných obrazů, důvody pro volbu této techniky byly zcela pragmatické. Výchova dětí nejde příliš dohromady s olejovými barvami, které vyžadují poměrně rychlou a soustředěnou práci. Akvarely naproti tomu umožňují od plátna odejít a znovu se k němu později vrátit. Společně s tím, jak ale děti rostou, Linda nyní opět pomalu rozšiřuje svůj rejstřík použitých technik. Hlavní zdroj její inspirace zůstává ale stálý a neměnný. Ani to, co považujeme na poli přírodních věd za známé a objevené, totiž ještě nebylo dostatečně prozkoumáno, a stále zde existuje neobyčejně široký a bohatý prostor pro její fantazii. 

text: Kamila Huptychová

foto: archiv autorky

 

Aktuality

8. narozeniny YOUNG REAL ART

8. narozeniny YOUNG REAL ART

Již osmým rokem pro Vás vybíráme díla od umělců z vysokých uměleckých škol z České a Slovenské republiky. V naší galerii, která je 1. čistě online platformou svého druhu v Evropě,...

Blog