Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. OK

Publikováno 05. 04. 2018

Adam Velíšek

Adam po studiu řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze absolvoval studium na Akademii výtvarných v ateliéru figurálního sochařství a medaile u prof. Jana Hendrycha. Je jedním ze zástupců sochařů v naší galerii.

 

Adam při práci rád kombinuje klasické technologie s vlastními modifikacemi. Zabývá se zachycením pohybu, množením objektů a jejich řazením v prostoru. Adam nejčastěji zpracovává témata, která jsou mu blízká. To můžeme vidět například na jeho betonovém panelu nazvaném Cyklisti. V něm znázorňuje pohyb. Toto jeho dílo, které zachycuje jen detail šlapajících nohou a část kol, připomíná syrské reliéfy. Adam si v něm pohrává s myšlenkou zastaveného času a pohybu, který přes materiálové a hmotné prostředky zůstává dynamický. Neztvárňuje zde cyklistický závod, ale výlet ve svižném tempu. 

 

 

Dalším jeho tématem, jeho inspirací, byl Adamovi pes. Rozhodl se zpodobnit fenu v torzálním stavu. Psí torzo tu představuje základní stavební jednotku armády. 

Vytvořil dílo složené z pravidelně se opakujících organických segmentů, které se vzájemně liší pouze drobnými odchylkami. Těch autor dosáhl ruční výrobou a výpalem v průmyslové plynové peci s poměrně velkým rozdílem teplot. Zmíněné odchylky jsou opravdu  jen malé, to aby nenarušovaly anonymitu jednotlivých segmentů. Důležitou roli zde hraje především fakt, že základní stavební prvek, v tomto případě psí torzo, musí být natolik sochařsky dobře zvládnutý, aby obstál i jako samostatná socha, i když s notně pozměněným významem.

 

 

Zásadním vyjadřovacím prvkem je pro autora materiál. K vyjádření svého konceptu potřeboval stálý materiál, který umožňuje reprodukci. Proto zvolil litou keramiku. Materiálu bylo zapotřebí přizpůsobit stylizaci celého díla. Velkou inspirací v tomto směru byly Adamovi starověké nádoby. Svá torza oprostil od detailu, nechal vyniknout velkým hladkým formám a jako kontrast k nim ponechal odlitky v surovém stavu s dělícími rovinami, jasnou stopou po sériové výrobě. 

Cílem práce Adama Velíška je vyvolat emoce a zážitek. Nositelem jeho konceptu je forma, která se tak stává obsahem. Mezi hmotnou formou díla a divákem tak nestojí nic.

 

 

U nás v galerii v nabídce: Psí torzo z roku 2013: šířka  14 - 18 cm, výška  15 - 17 cm, délka  38 - 42 cm, váha 2 kg. Sochy jsou z lité keramiky, na výběr ze 2 pozic nohou: přední packy směřují dopředu / přední packy směřují dozadu. A 4 barevnosti:­ červenohnědý / červený / okrový / antracitový.