Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. OK

Publikováno 10. 03. 2021

Jan Heres

Hýřily by plátna Paula Gauguina tolika barvami, kdyby se namísto do Tichomoří vydal na sever? Patrně jen stěží. Nejsou to ale barvy, které by se svou blízkostí rovníku měnily. Ačkoliv tropické oblasti oplývají nepochybně pestřejší paletou odstínů, hlavním rozdílem jsou především tamní světelné podmínky, které je činí sytější a zářivější. 

Není proto náhodou, že zlomový moment v tvorbě Jana Herese představuje jeho roční studijní stáž v Indonésii. Vlivem zcela nové a intenzivní smyslové zkušenosti se zde poprvé vzdává reálných předloh a začíná malovat po paměti. Hlavním námětem jeho obrazů se stávají tradiční jávanské rituální masky, jejichž magický a částečně i démonický charakter podtrhuje téměř až jedovatě ostrými odstíny červené, oranžové, zelené a modré.

Janův definitivní odklon od zemité a tlumené středoevropské barevnosti byl posléze stvrzen jeho dalším dlouhodobým pobytem na jihu, tentokrát ve španělské Valencii. Bydlel zde ve čtvrti El Cabanyal, která se i přes přímé sousedství s mořem ubránila požíravé síle bujících plážových rezortů a zachovala si svůj autentický charakter. Inspirací se mu stal především ostrý kontrast chudinského ghetta a expanzivního a všeprostupujícího turistického ruchu.

Na jedné straně tak vytvářel uhrančivé portréty místního romského obyvatelstva, na straně druhé pozoroval anonymní tváře a postavy, které se na pláži obměňovaly v pravidelných týdenních intervalech. Plně zde rozvinul svůj zájem o lidskou figuru a zaujat kouzlem a poetikou banálních plážových scén vytvářel rychlé žánrové skici, podle nichž následně maloval. Tento postup si osvojil a začal ho uplatňovat i ve své pozdější tvorbě, kdy se již zcela vzdal reálných předloh a fotografií a skrze schematizaci a zjednodušování přípravných kreseb se dobírá výsledných tvarů. 

Jan ve své tvorbě postupuje intuitivně, nechává se vést malířským procesem a dává volný průchod svému nevědomí. Ačkoliv základní rysy jeho malířského rukopisu, jako jsou svítivá barevnost či vysoká míra stylizace, jsou veskrze neměnné, jeho tvorba není statická a vzdoruje stereotypu. Boschovská plátna promalovaná do nejmenších detailů tak střídají jednoduché barevné plochy záměrně negující prostorovost a hloubku a vlivem práce se sítotiskem se nově v jeho práci objevují například i bílá místa. Barva je pro něj především nositelem emoce a je úzce spjatá s jeho prožíváním daných témat, ale i tvorby jako takové. Kombinace akrylu a oleje mu umožňuje využívat výhod obou technik a dodržením správného postupu se mu daří vzájemně eliminovat jejich nedostatky. Nadto nezřídka využívá i spreje nebo vytváří i objekty z papíru či sádry. 

Náměty jeho obrazů mívají zpravidla souvislost s tím, co aktuálně zažívá a kde se právě nachází. Palmy a surfaře s návratem do Čech tak přirozeně nahrazují scény pramenící z jeho nejbližšího okolí, kdy se například často zaměřuje na motivy intimního partnerského soužití a vztah mezi mužem a ženou. Interakce mezi lidmi a jejich okolím není ovšem v jeho tvorbě nová a zabýval se jí už při svém studiu na pražské AVU. Ukazuje se tak, že přestože Jan neustále načerpává nové podněty a dynamicky mění styly a formy svého uměleckého vyjádření, jeho plátna podávají důkaz o hlubokém a dlouhotrvající zájmu o téma mezilidských vztahů v nekonečných obměnách. 

text: Kamila Huptychová

foto: archiv autora